Komunikat

Użytkowniku, przeglądasz archiwalną wersję strony. Jej zawartość przedstawia stan na 07.03.2023 r.

Aktualna wersja witryny Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu znajduje się pod adresem: www.awf.poznan.pl

Aby zapisać się na studia podyplomowe należy przesłać na naszego maila : wybrany kierunek, imię, nazwisko i numer telefonu.
Następnie prosimy przesłać pocztą formularz zgłoszeniowy. Resztę wymaganych dokumentów należy złożyć w momencie otrzymania informacji od nas o planowanym uruchomieniu studiów.

WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA PODYPLOMOWE:

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe [pdf]
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm) lub dyplomowe (4,5 x 6,5 cm) - zdjęcie prosimy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem, w przypadku przesłania zdjęcia w wersji elektronicznej wymagany jest format JPG,
4.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)
[pdf] 
(dot. wybranych Kierunków, zaznaczono w opisach, np. Trener, Trenera Personalnego, Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli, Form Gimnastyczno-Tanecznych i Fitness oraz Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej)
5.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego
 [pdf]
6.) Okazanie dowodu osobistego
7.) Oświadczenie o niekaralności [pdf]  (wymagane WYŁĄCZNIE w przypadku kierunków o profilu trenerskim)

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku [pdf]

Dokładny wykaz wymaganych dokumentów na wybrany kierunek znajduje się na stronie kierunku w zakładce: "Oferta edukacyjna - Studia podyplomowe".

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań


tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia mieści się:
Nowy Budynek Dydaktyczny AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39, I piętro, pokój 130.

Obsługa słuchaczy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00

 

INFORMACJA:

W przypadku braku minimalnej liczby uczestników w grupie, zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia Studiów Podyplomowych.

 

 

 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl